Facebook Messenger

Facebook Messenger dành cho Windows

Facebook Messenger trong broswer của bạn? Đợi tí...

Với cái này Chrome mở rộng bạn nhận được một nút đặc biệt là để mở Facebook Messenger - cho dù bạn muốn đó là một câu hỏi khác.

Xem mô tả đầy đủ

ƯU ĐIỂM

  • Nó hoạt động!
  • Trò chuyện mà không có phiền nhiễu Facebook khác

NHƯỢC ĐIỂM

  • Không có cải tiến nào trên trang web
  • Không có đăng nhập duy nhất

Không tồi
5

Với cái này Chrome mở rộng bạn nhận được một nút đặc biệt là để mở Facebook Messenger - cho dù bạn muốn đó là một câu hỏi khác.

Bây giờ bạn có thể làm điều gì đó bạn đã có thể làm!

"Bây giờ bạn có thể sử dụng Facebook Messenger từ Google Chrome!" Nói mô tả về tiện ích Chrome phổ biến này. Hãy tránh điều này - bạn luôn có thể làm điều đó, trong tất cả các trình duyệt, trên trang web Facebook.

Tiện ích mở rộng Facebook Messenger này thêm nút vào trình duyệt, mở ra cửa sổ mới khi được nhấp.
Trong cửa sổ này, bạn sẽ thấy tất cả các tin nhắn của mình và có thể trả lời chúng giống như trên trang web. Bạn phải đăng nhập vào Facebook thông qua Chrome để sử dụng nó - vì vậy nếu bạn đang ở trên trang web và đăng xuất, bạn sẽ không còn nhận được thông báo tin nhắn với phần mở rộng này.

Chỉ cho dễ bị phân tâm

Tiện ích mở rộng Facebook Messenger dành cho Chrome hoạt động, nhưng đặt ra câu hỏi "tại sao?" Không có lý do để sử dụng nó. Nó sử dụng tài nguyên hệ thống, làm cho Chrome chậm hơn một chút và thêm nút vào Chrome, chiếm dung lượng. Nếu bạn có thể đăng nhập vào phần mở rộng mà không cần đăng nhập vào trang web, điều này có thể là chính đáng, nhưng vì nó đứng nó là hoàn toàn dư thừa. Mọi thứ mà tiện ích mở rộng này thực hiện đều được thực hiện tốt hơn và thuận tiện hơn thông qua trang web. Ưu điểm duy nhất của nó là bạn có thể tránh được nhiều phiền nhiễu có thể mà Facebook phải cung cấp (ngoại trừ tin nhắn của bạn, rõ ràng).

Một sự lãng phí không gian trình duyệt

Tiện ích mở rộng Facebook Messenger này dành cho Chrome hoạt động tốt, nhưng nó hoàn toàn vô nghĩa!

Chương trình này không thể tải xuống được nữa. Bạn có thể tìm kiếm các lựa chọn thay thế trong Tiện ích bổ sung .

Được tải nhiều nhất Tiện ích bổ sung và Công cụ cho windows

Facebook Messenger

Tải xuống

Facebook Messenger (Unofficial) (Chrome) 2.1.8

Đánh giá của người dùng về Facebook Messenger

Được tài trợ×